Forretningsengelsk modul 1

Erhvervs engelsk – Kursus modul 1

Erhvervs engelsk modul 1 er for dig som i dag anvender engelsk i din kommunikation med kolleger og samarbejdspartnere, men gerne vil opdatere og udvide dit ordforråd og samt forbedre din udtale.

Du får med modul 1 et solidt fundament for at tale et korrekt erhvervs engelsk med din branches fagtermer og oplever efter kurset, at kunne udøve dine kompetencer med kommunikativ gennemslagskraft – på engelsk!

Kurset er på 15 lektioner af 50 min. Vi anbefaler, at de afholdes i forløb, fx 3 lektioner á 50 minutters varighed, 1 gang ugentligt på en fast ugedag.

Undervisningen kan finde sted alle ugens dage inklusive weekend.

iiIndhold

  • 15 lektioner a 50 min.
  • Sproganalyse*)
  • Rettelse af opsamlede sproglige fejl
  • Korrektion af upræcis udtale
  • Grundlæggende sprogudvikling
  • Fagtermer og branchekultur
  • Situationstræning
  • Kundebetjening
  • Individuelt skriftligt støttemateriale

*) Sproganalysen følger praksis fra Common European Framework of References for Languages (CEFR)

Pris 8.700 kr. ex moms

Sproganalyse og første lektion i erhvervs engelsk er gratis