Erhvervs Engelsk II

Kursus modul 2

Modul 2 er for dig som i dag taler og skriver engelsk i din kommunikation med kolleger og samarbejdspartnere, men gerne vil sikre at dine faglige kompetencer kommer til deres ret i et internationalt miljø.

Du vil blive øvet i at fremstå professionel mundtligt og skriftligt på korrekt erhvervs engelsk.

Kurset er på 30 lektioner af 50 min. Vi anbefaler, at de afholdes i forløb, fx 3 lektioner á 50 minutters varighed, 1 gang ugentligt på en fast ugedag.

Undervisningen kan finde sted alle ugens dage inklusive weekend.

Erhvervs Engelsk II

Indhold

 • 30 lektioner a 50 min.
 • Sproganalyse*
 • Rettelse af opsamlede sproglige fejl
 • Korrektion af upræcis udtale
 • Grundlæggende sprogudvikling
 • Fagtermer og branchekultur
 • Situationstræning
 • e-mails og anden korrespondance på engelsk
 • Salgsarbejde og forhandlinger
 • Erhvervs engelsk i forbindelse med regnskab og bogholderi
 • Individuelt skriftligt støttemateriale

*) Sproganalysen følger praksis fra Common European Framework of References for Languages (CEFR)

Pris 17.400 kr. ex moms

Meyhoffs 3 trin for bedre erhvervs engelsk

 1. Tjek og opfriskning af dit nuværende sprog. Vi tager udgangspunkt i din arbejdssituation og fremtidige behov.
 2. Grundlæggende sprogudvikling.
 3. Situationstræning i erhvervs sengelsk.

Lær erhvervs engelsk af en underviser med 9 års international erhvervserfaring i London.
Certificeret til undervisning fra Cambridge University.

Book en sprogtest

Vi tilbyder en gratis sprogtest i erhvervs engelsk, hvor du får et vurdering af dine sprogfærdigheder.

Vi starter med en mindre sprogtest for at fastlægge det rigtige udgangsniveau. Sprogtesten består af ca. 3 timers uformel samtale. Hvor der løbende gives feedback på ordforråd og udtale.

Sprogtesten følger praksis fra i Common European Framework of References for Languages (CEFR)
. På baggrund af sprogtesten udarbejdes et kursusforslag, som beskriver de områder, vi skal arbejde med og de mål vi skal nå.

Telefon

Telefon: 71 99 15 27

Book din gratis sprogtest

3 + 7 =