Forretningsengelsk modul 2

Erhvervs engelsk – Kursus modul 2

Modul 2 er for dig som i dag taler og skriver engelsk i din kommunikation med kolleger og samarbejdspartnere, men gerne vil sikre at dine faglige kompetencer kommer til deres ret i et internationalt miljø.

Du vil blive øvet i at fremstå professionel mundtligt og skriftligt på korrekt erhvervs engelsk.

Kurset er på 30 lektioner af 50 min. Vi anbefaler, at de afholdes i forløb, fx 3 lektioner á 50 minutters varighed, 1 gang ugentligt på en fast ugedag.

Undervisningen kan finde sted alle ugens dage inklusive weekend.

Indhold

 • 30 lektioner a 50 min.
 • Sproganalyse*
 • Rettelse af opsamlede sproglige fejl
 • Korrektion af upræcis udtale
 • Grundlæggende sprogudvikling
 • Fagtermer og branchekultur
 • Situationstræning
 • e-mails og anden korrespondance på engelsk
 • Salgsarbejde og forhandlinger
 • Erhvervs engelsk i forbindelse med regnskab og bogholderi
 • Individuelt skriftligt støttemateriale

*) Sproganalysen følger praksis fra Common European Framework of References for Languages (CEFR)

Pris 17.400 kr. ex moms

Sproganalyse og første lektion i erhvervs engelsk er gratis