Meyhoff logo

MEYHOFF
sprogrådgivning

Intensivt og situationsbestemt engelskundervisning er den hurtigste og mest effektive vej til et professionelt fagligt engelsk. Både når det gælder terminologi, kultur og personlig fremtræden.


MEYHOFFs kursus i fagbestemt engelsk bygger på intensiv og individuel undervisning, tilpasset din arbejdssituation og specifikke behov. Jeg lærer dig ikke engelsk generelt og i bred forstand, men arbejder derimod systematisk med at gøre dig professionel i det udsnit af sproget, samt på det niveau, du har brug for og du vil forbedre dit faglige engelsk på rekordtid!

“Min mission er at hjælpe mennesker, med at udvikle og forbedre deres kommunikative gennemslagskraft på engelsk.“

Kursus modul 1

For medarbejdere som i dag anvender engelsk i kommunikationen med kolleger og samarbejdspartnere, men gerne vil opdatere og udvide ordforrådet og samt forbedre udtalen.

15 lektioner a 50 min.

Pris ex. moms 8700,-

 • 15 lektioner a 50 min.
 • Sproganalyse*)
 • Rettelse af opsamlede sproglige fejl
 • Korrektion af upræcis udtale
 • Grundlæggende sprogudvikling
 • Fagtermer og branchekultur
 • Situationstræning
 • Kundebetjening
 • Individuelt skriftligt støttemateriale

*) Sproganalysen følger praksis fra Common European Framework of References for Languages (CEFR)

Kursus modul 2

For medarbejdere som skriver engelsk i deres kommunikation med kolleger og samarbejdspartnere, men gerne vil sikre at de faglige kompetencer kommer til deres ret i et internationalt miljø.

30 lektioner a 50 min.

Pris ex. moms 17.400,-
 • 30 lektioner a 50 min.
 • Sproganalyse*
 • Rettelse af opsamlede sproglige fejl
 • Korrektion af upræcis udtale
 • Grundlæggende sprogudvikling
 • Fagtermer og branchekultur
 • Situationstræning
 • e-mails og anden korrespondance på engelsk
 • Salgsarbejde og forhandlinger
 • Erhvervs engelsk i forbindelse med regnskab og bogholderi
 • Individuelt skriftligt støttemateriale

*) Sproganalysen følger praksis fra Common European Framework of References for Languages (CEFR)

Kursus modul 3

For virksomhedsejere og ledende medarbejdere, der arbejder i et internationalt forhandlingsmiljø på forhandlingsniveau og har brug for at optimere deres forretnings engelsk.

45 lektioner a 50 min.

Pris ex. moms 26.100,-
 • 45 lektioner a 50 min.
 • Sproganalyse*
 • Rettelse af opsamlede sproglige fejl
 • Korrektion af upræcis udtale
 • Grundlæggende sprogudvikling
 • Fagtermer og branchekultur
 • Situationstræning
 • Perfektionering af mundtlige præsentationer
 • Skriftlig kommunikation på forskellige formalitetsniveauer
 • Sprogbrug i forhandlinger
 • Den uformelle kommunikation mellem møderne
 • Individuelt skriftligt støttemateriale

*) Sproganalysen følger praksis fra Common European Framework of References for Languages (CEFR)

Kursus modul 1

For medarbejdere som i dag anvender engelsk i kommunikationen med kolleger og samarbejdspartnere, men gerne vil opdatere og udvide ordforrådet og samt forbedre udtalen.

15 lektioner a 50 min.

Pris ex. moms 10.875,-

Kursus modul 2

For medarbejdere som skriver engelsk i deres kommunikation med kolleger og samarbejdspartnere, men gerne vil sikre at de faglige kompetencer kommer til deres ret i et internationalt miljø.

30 lektioner a 50 min.

Pris ex. moms 21.750,-

Kursus modul 3

For virksomhedsejere og ledende medarbejdere, der arbejder i et internationalt forhandlingsmiljø på forhandlingsniveau og har brug for at optimere deres forretnings engelsk.


45 lektioner a 50 min.

Pris ex. moms 32.625,-
 • 15 lektioner a 50 min.
 • Sproganalyse*)
 • Rettelse af opsamlede sproglige fejl
 • Korrektion af upræcis udtale
 • Grundlæggende sprogudvikling
 • Fagtermer og branchekultur
 • Situationstræning
 • Kundebetjening
 • Individuelt skriftligt støttemateriale

*) Sproganalysen følger praksis fra Common European Framework of References for Languages (CEFR)

 • 30 lektioner a 50 min.
 • Sproganalyse*
 • Rettelse af opsamlede sproglige fejl
 • Korrektion af upræcis udtale
 • Grundlæggende sprogudvikling
 • Fagtermer og branchekultur
 • Situationstræning
 • e-mails og anden korrespondance på engelsk
 • Salgsarbejde og forhandlinger
 • Erhvervs engelsk i forbindelse med regnskab og bogholderi
 • Individuelt skriftligt støttemateriale

*) Sproganalysen følger praksis fra Common European Framework of References for Languages (CEFR)

 • 45 lektioner a 50 min.
 • Sproganalyse*
 • Rettelse af opsamlede sproglige fejl
 • Korrektion af upræcis udtale
 • Grundlæggende sprogudvikling
 • Fagtermer og branchekultur
 • Situationstræning
 • Perfektionering af mundtlige præsentationer
 • Skriftlig kommunikation på forskellige formalitetsniveauer
 • Sprogbrug i forhandlinger
 • Den uformelle kommunikation mellem møderne
 • Individuelt skriftligt støttemateriale

*) Sproganalysen følger praksis fra Common European Framework of References for Languages (CEFR)

MEYHOFF undervisningsprincipper
for faglig engelsk

Dette kursus bygger videre på en grundlæggende engelsk kompetence, og derfor er det væsentligt at denne er tilstede ved kursets begyndelse.

Jeg begynder som regel med en sprogtest, for at kunne møde dig bedst muligt på dit niveau.

Fremadrettet tager vi udgangspunkt i din arbejdssituation og fremtidige behov.

Vi definerer sammen et målsat slut-niveau og arbejder efter kursusplaner, din virksomhed godkender, og som du kan ændre eller stoppe når som helst. Vi evaluerer kurset og de mål, du har nået efter hver 20–30 lektioner.

Den mest effektive undervisning i erhvervs engelsk opnås i moduler på 4 eller 5 lektioner á 50 minutters varighed, 1 gang ugentligt på en fast ugedag. Undervisningen kan finde sted alle ugens dage inklusive weekend.

Alternativt kan vi arbejde i moduler af 1, 2 eller 3 fulde dages varighed – ca. 8 lektioner dagligt. Denne mulighed tilbydes som internatkursus med fuld forplejning og overnatning i skønne omgivelser i Silkeborg. Kontakt mig på telefon 7199 1527 for yderligere information.

Intensiv, målrettet og situationsbestemt undervisning er den mest effektive og hurtige vej til et professionelt erhvervs engelsk. MEYHOFF skræddersyer kurset, så det passer til din virksomhed og den enkelte medarbejders behov.

Vi starter med en mindre sprogtest for at fastlægge det rigtige udgangsniveau. Sprogtesten består af ca. 3 timers uformel samtale. Hvis skriftlig engelsk også skal trænes, skal du desuden skrive et oplæg over et selvvalgt emne. Sprogtesten følger praksis fra Common European Framework of References for Languages (CEFR).

På baggrund af sprogtesten udarbejder jeg en niveaubeskrivelse og et kursusforslag, som beskriver de områder, vi skal arbejde med og de mål vi skal nå.

Vi tager udgangspunkt i din virksomheds konkrete behov og forhandlingsscenarier.

Vi arbejder med helt aktuelle materialer, f.eks. mails, manualer, kontrakter eller faglige artikler og vi arbejder med aktuelle mundtlige præstationer fra møder, telefonsamtaler og præsentationer.

Vi arrangerer simuleret situationstræning, hvor dette er muligt. Vi arbejder med sprog, terminologi og kultur under et og vi tager grammatik, når behovet opstår. Vi opbygger sammen et individuelt støttemateriale med nye ord og vendinger.

Vi evaluerer løbende undervisningen.

I kan sende enkelte medarbejdere på kursus eller sammensætte et hold på op til 10 personer. Kurserne kan afholdes i idyllisk beliggende lokaler nær Silkeborg eller afholdes på jeres virksomhed.

Referencer

Advodan Advokat Tønder / Agerskov Kro & Hotel / Arla Foods / BDO ScanRevision / Arbejdsformidlingen Bramminge / Cimber Air / Danapak Flexibles / Dansk Transport Kompagni / DFDS / DLG / EuroSko Danmark / Elektrolux / Erhvervsakademi SydVest / HB Mink / Hempel / Hydro Automative / ISS / Nordisk Fugtteknik / KOFF / Kop & Kande / MT Høggaard divisionsdirektør / Mærsk Data Defence / Statsforvaltningen Syddanmark / Svineavlscenter / Sydbank Private Banking International / Sydbank / Sønderjyllands Fragtservice / Vizuel / Viking Genetics / X-yacht

Er du klar til at
opgradere dine kompetencer?

MEYHOFF tilbyder en gratis sprogtest i faglig engelsk, hvor du får et vurdering af dine sprogfærdigheder.

Vi starter med en mindre sprogtest for at fastlægge det rigtige udgangsniveau.

Sprogtesten består af ca. 3 timers uformel samtale, hvor der løbende gives feedback på ordforråd og udtale.

Sprogtesten følger praksis fra i Common European Framework of References for Languages (CEFR). På baggrund af sprogtesten udarbejdes et kursusforslag, som beskriver de områder, vi skal arbejde med og de mål vi skal nå.