Ledelses Rådgivning

For virksomheder & iværksættere
Book et møde

Hvad er Ledelses Rådgivning?
Har vi brug for det?

Ikke coaching

MEYHOFF Ledelses Rådgivning baserer sig ikke på person coaching af ledere til at udarbejde strategier, planer m.m. eller til at gennemføre og implementere dem.

MEYHOFF har en hands-on tilgang til at få strategier og planer udarbejdet og til rent fysisk at få dem implementeret – på gulvet.

Det er sædvanligvis her vanskelighederne ligger især i små og mellemstore virksomheder.

MEYHOFF leder og gennemfører det, ledelsen supporterer det
og får en erfaringstilvækst.

Hvad enten det gælder strategi, forretnings udvikling, turn-around, innovation og produktudvikling eller internationalisering.

Ledelses Rådgivning

Behøver I en strategi-opdatering ?

 • Er det overhovedet nødvendigt at have en strategi?

• Bliver jeres strategier ført ud i livet?

Vil I målrette virksomheden mod

• Et nyt marked / markedssegment?

• Internationalt eller nationalt?

Har I brug for at få gennemanalyseret lønsomheden?

• Hvor kan vi  forbedre virksomheden?

• Er virksomheden blevet for stor til den ledelsesform vi har ?

• Behøver virksomheden en turn around i specifikke sektioner ?

• Kan vi få nye tiltag implementeret i en rimelig fart?

Går væksten for langsomt i forhold til jeres planer?

• Har I planer om vækst?

• Er tempoet som forventet?

Har I behov for at få mere drev i innovation og produktudvikling ?

• Fungerer det sådan rigtigt professionelt?

• Burde I opgradere jeres bestyrelse med et hands-on medlem?

Hands on bistand med forretningsmæssig succes meyhoff

Hands-on bistand til at styre forretningsmæssig succes – eller til at skabe én

 

Jeg hjælper og bidrager på ledelsesniveau og på bestyrelsesniveau virksomheder med at udarbejde og gennemføre analyser, formulere strategier og planer – og rent praktisk med at gennemføre dem.

Turn-arounds, innovation og produktudvikling

Her går jeg fysisk direkte ind i virksomheden og gennemfører det, eller understøtter virksomhedens ledelse i at gøre det. Den slags tiltag er det ofte i små og mellemstore virksomheder vanskeligt at finde tiden til, og undertiden mangler erfaringen i at gøre det.

Processer om internationalisering

Jeg deltager internationalt og med hands-on. Kommunikativt underviser jeg intensivt og individuelt i Erhvervs Engelsk på højt niveau.

Det vigtigste er at få det gjort – og passende hurtigt

Uanset om det gælder strategier, planlægning, effektiviseringer, turn-arounds, produktudvikling etc.

Jeg har mere end 30 års hands-on ledelseserfaring på direktions- og bestyrelsesniveau

Jeg har således de seneste 10 år professionelt rådgivet en lang række små og mellemstore virksomheder i Danmark. Og der er jeg som oftest endt som bestyrelsesformand. Tilsvarende har jeg hands-on rådgivet ledelse og direktion i et mindre antal landsdækkende koncerner i Danmark.

Internationalt har jeg på direktionsniveau som ansat og på bestyrelsesniveau gennemført tilsvarende opgaver. Heraf 2 år i Tyskland, i en mindre koncern, med ansvar for global markedsføring. Samt 9 år i England, i en stor international koncern, med ansvar for innovation og produktudvikling i Europa.

Forretnings engelsk modul 2

Kom i gang med en aktiv vision, strategi og køreplan for at nå jeres mål

Beslutningen om at komme i gang er ofte det vanskeligste

Selv om I har set nødvendigheden af det. Men virksomheder skal udvikle sig og undertiden meget og hurtigt.

Se det først i et helheds perspektiv

 • Hvilke scenarier ser vi, hvilke giver vi prioritet, og hvorfor gør vi det?
 • Hvilket ressourceforbrug og hvilken værditilvækst forventer vi.
 • Nedfæld det som en vision / strategi / plan

Det kan jeg hands-on hjælpe med at få udarbejdet.

Få det vendt omhyggeligt i alle virksomhedens led

 • Information, fordele og hindringer
 • Bevæger vi os i trit og i den samme retning?
 • Hvad bør gen-tænkes?
 • Er det overhovedet realisabelt – og hvor hurtigt?
 • Nedfæld det i en overordnet begrundet handlingsplan

Det kan jeg hands-on hjælpe med at få gennemført og udarbejdet.

Beslut og sæt i værk

 • Beskriv mål og projekt kort
 • Hvem er involveret og med hvilke opgaver?
 • Hvem leder?
 • Nedfæld en projektplan, en detaljeret handlingsplan og en tidsplan

Det kan jeg hands-on hjælpe med at få gennemført.

Gennemfør og implementer planen – rent fysisk

Det kan jeg hands-on bidrage med eller lede gennemførelsen af.
– det har jeg stor erfaring i.

meyhoff engelsk underviser

Om Meyhoff Ledelses Rådgivning

MEYHOFF v/ Henry Meyhoff en etableret virksomhed med bred kompetence inden for Ledelses Rådgivning, og en mangeårig erfaring i at anvende den.

Rådgivningen gennemføres praktisk og hands-on både i udarbejdelse og implementering.

Målgruppen er mindre og mellemstore virksomheder hvor de hyppigste indsatsområder er

 • Strategi og forretningsudvikling
 • Virksomhedsledelse generelt
 • Turn-around gennemførelse
 • Innovation, produktudvikling og design
 • Internationalisering, herunder kommunikation

Rådgivningen gennemføres på ledelsesniveau og bestyrelsesniveau, hyppigt som arbejdende bestyrelsesformand.

Start nu

Med en drøftelse om den problemstilling / opgave I ønske løst.
Og om hvordan jeg hands-on kan hjælpe med at få det gennemført.
Det er GRATIS, også selv om det tager en hel dag.

Book et møde

Kontakt Henry Meyhoff på telefon eller via kontaktformularen.

Telefon

Telefon: 71 99 15 27

Send en forespørgsel

2 + 9 =