Meyhoff logo

MEYHOFF
ledelsesrådgivning

MEYHOFF v/ Henry Meyhoff en etableret virksomhed med bred kompetence inden for ledelses rådgivning, og en mangeårig erfaring i at anvende den.

Rådgivningen gennemføres praktisk og hands-on både i udarbejdelse og implementering.

Målgruppen er mindre og mellemstore virksomheder hvor de hyppigste indsatsområder er:

‣ Strategi og forretningsudvikling
‣ Virksomhedsledelse generelt
‣ Turn-around gennemførelse
‣ Innovation, produktudvikling og design
‣ Internationalisering, herunder kommunikation

Rådgivningen gennemføres på ledelsesniveau og bestyrelsesniveau, hyppigt som arbejdende bestyrelsesformand.

“Min mission er at hjælpe virksomheder med at udvikle og forbedre deres forretningskoncept.“

Hands-on bistand til at styre forretningsmæssig succes – eller til at skabe én

Jeg hjælper og bidrager på ledelsesniveau og på bestyrelsesniveau virksomheder med at udarbejde og gennemføre analyser, formulere strategier og planer – og rent praktisk med at gennemføre dem.

Turn-arounds, innovation og produktudvikling

Her går jeg fysisk direkte ind i virksomheden og gennemfører det, eller understøtter virksomhedens ledelse i at gøre det. Den slags tiltag er det ofte i små og mellemstore virksomheder vanskeligt at finde tiden til, og undertiden mangler erfaringen i at gøre det.

30 års hands–on ledelseserfaring på direktions- og bestyrelsesniveau

Jeg har således de seneste 10 år professionelt rådgivet en lang række små og mellemstore virksomheder i Danmark. Og der er jeg som oftest endt som bestyrelsesformand. Tilsvarende har jeg hands-on rådgivet ledelse og direktion i et mindre antal landsdækkende koncerner i Danmark.

Internationalt har jeg på direktionsniveau som ansat og på bestyrelsesniveau gennemført tilsvarende opgaver. Heraf 2 år i Tyskland, i en mindre koncern, med ansvar for global markedsføring. Samt 9 år i England, i en stor international koncern, med ansvar for innovation og produktudvikling i Europa.

Er du klar til at
opgradere dine kompetencer?

Book et gratis opstartsmøde i dag og lad os kortlægge din rejse gennem MEYHOFFs kerneydelser.